Description

process, kurā sievietes gūst varu un kontroli pār savu dzīvi un gūst spēju veikt stratēģiskas izvēles

Additional notes and information

Sieviešu iespēcināšanai ir pieci komponenti: sieviešu pašvērtības izjūta, sieviešu tiesības izvēlēties un noteikt izvēles, sieviešu tiesības uz piekļuvi iespējām un resursiem, sieviešu tiesības kontrolēt savu dzīvi gan mājās, gan ārpus tām, sieviešu spēja ietekmēt sociālo izmaiņu virzienu, lai nodibinātu taisnīgāku sociālo un ekonomisko kārtību valsts un starptautiskā mērogā. Šajā kontekstā, lai iespēcinātu sievietes un meitenes pieprasīt savas tiesības, būtiska ir izglītība, apmācība, izpratnes veicināšana, pašpārliecības veidošana, izvēļu klāsta paplašināšana, lielāka piekļuve resursiem un lielāka kontrole pār tiem un tādu struktūru un institūciju pārveide, kuras stiprina un paildzina dzimumu diskrimināciju un nelīdztiesību.