Description

proces, w którym kobiety zyskują władzę i kontrolę nad własnym życiem oraz nabierają zdolności do dokonywania strategicznych decyzji

Additional notes and information

Wzmocnienie pozycji kobiet składa się z pięciu komponentów – poczucia własnej wartości kobiet; ich prawa do posiadania i dokonywania wyborów; ich prawa dostępu do możliwości i zasobów; ich prawa do sprawowania kontroli nad własnym życiem, zarówno w domu, jak i poza nim; oraz zdolności do wpływania na kierunek zmiany społecznej mającej na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego ładu społecznego i gospodarczego, w skali narodowej i międzynarodowej. W tym kontekście ważnymi narzędziami wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt do egzekwowania swoich praw są edukacja, szkolenia, podnoszenie świadomości, budowanie pewności siebie, poszerzanie wyborów, zwiększony dostęp do zasobów i zwiększona kontrola nad nimi oraz działania mające na celu transformację struktur i instytucji wzmacniających i utrwalających dyskryminację ze względu na płeć i nierówności.