Description

proces waardoor vrouwen macht en controle over hun eigen leven krijgen en het vermogen verwerven om strategische keuzes te maken

Additional notes and information

Empowerment van vrouwen omvat het gevoel van zelfwaarde van vrouwen; recht op het hebben en het maken van keuzes; recht op toegang tot kansen en middelen;recht op macht en controle overhet eigen leven, zowel binnen- als buitenshuis; en het vermogen om de richting van maatschappelijke verandering te beïnvloeden om zowel nationaal als internationaal een rechtvaardiger sociale en economische orde tot stand te brengen. In dat verband zijn onderwijs, opleiding, bewustmaking, de opbouw van zelfvertrouwen, de uitbreiding van keuzemogelijkheden, ruimere toegang tot en controle over middelen, en acties ten behoeve van de omvorming van de structuren en instellingen die discriminatie op grond van geslacht en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken en bestendigen, belangrijke instrumenten voor de empowerment van vrouwen en meisjes om hun rechten op te eisen.