Description

proces, hvorved kvinder opnår magt og kontrol over deres eget liv og bliver i stand til at træffe strategiske valg

Additional notes and information

Kvinders selvstændiggørelse består af fem dele: Kvinders følelse af selvværd, retten til at have valgmuligheder og træffe valg, retten til adgang til muligheder og ressourcer, retten til at have kontrol over eget liv, både i og uden for hjemmet, samt muligheden for at påvirke den sociale udvikling med henblik på at skabe en mere retfærdig social og økonomisk orden på nationalt og internationalt plan. I den sammenhæng findes der følgende vigtige værktøjer til at sætte kvinder og piger i stand til at udøve deres rettigheder: Uddannelse, efteruddannelse, bevidstgørelse, opbygning af selvtillid, flere valgmuligheder, øget adgang til og kontrol over ressourcer samt foranstaltninger, der skal omdanne de strukturer og institutioner, der styrker og viderefører kønsdiskrimination og kønsulighed.