Description

proces, v katerem ženske pridobivajo moč in nadzor nad svojim življenjem in pridobijo sposobnost za strateško odločanje

Additional notes and information

Krepitev vloge žensk ima pet sestavnih delov: krepitev občutka lastne vrednosti; pravico žensk do tega, da imajo in določajo možnosti izbire; pravico do dostopa do priložnosti in virov; pravico do moči za nadzor lastnega življenja v svojem domu in zunaj njega; ter zmožnost, da vplivajo na smer družbenih sprememb za pravičnejši družbeno-ekonomski red, v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. V tem okviru so izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje, razvijanje samozavesti, povečevanje možnosti, povečanje dostopa do sredstev in nadzor nad njimi ter ukrepi za preoblikovanje struktur in institucij, ki krepijo in ohranjajo diskriminacijo in neenakost na podlagi spola, pomembna orodja za krepitev moči žensk in deklet, da zahtevajo svoje pravice.