Description

Protsess, mille käigus naised saavad võimu ja kontrolli oma elu üle ning omandavad võime teha strateegilisi valikuid

Additional notes and information

Naiste mõjuvõimu suurendamisel on viis aspekti: naiste enesehinnang, nende õigus teha valikuid; õigus pääseda ligi võimalustele ja ressurssidele; õigus juhtida oma elu nii kodus kui ka väljapool kodu; võime mõjutada ühiskondlikke muutusi, et luua õiglasem ühiskond ja majandus nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Seetõttu on naiste ja tüdrukute võimestamiseks vajalik haridus, enesetäiendus, teadlikkuse ja enesekindluse tõstmine, valikute suurendamine, suurem ligipääs ressurssidele ja nende juhtimisele ning tegevused, mis aitavad muuta struktuure ja institutsioone, mis tugevdavad ja säilitavad soolist diskrimineerimist ning ebavõrdsust.