Description

súbor postojov a základných tradičných predpokladov, noriem a hodnôt, ktoré bránia posilneniu postavenia a plnohodnotného zastúpenia žien v spoločnosti