Description

attieksmes un pamatā esoši tradicionāli pieņēmumi, normas un vērtības, kas liedz sieviešu iespēcināšanu vai pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā