Description

attitudes en de daaraan ten grondslag liggende traditionele oordelen, normen en waarden die de „empowerment'/volwaardige deelneming van vrouwen in de maatschappij in de weg staan