Description

požiūriai ir juos pagrindžiančios tradicinės prielaidos, normos ir vertybės, užkardančios moterų įgalinimą ir (arba) visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime