Description

Asenteet ja niissä piilevät perinteiset odotukset, normit ja arvot, jotka estävät (naisten) vaikutusvallan lisäämisen ja täysimittaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan