Description

У односу на родну равноправност, невидљиве препреке односе се на ставове и основне традиционалне претпоставке, норме и вриједности које спречавају оснаживање/пуно учешће жена у друштву.