Description

soubor postojů a skrytých tradičních předpokladů, norem a hodnot, který brání posílení postavení žen a jejich plnému zapojení ve společnosti