Description

uppsättning attityder och underliggande traditionella antaganden, normer och värderingar som hindrar kvinnors egenmakt/fullständiga deltagande i samhället