Description

Видети такође: професионална сегрегација полова; хоризонтална сегрегација; вертикална сегрегација