Description

Det fænomen at kvinder og mænd arbejder i hver deres arbejdsfunktioner (vertikal segregering) og på hver deres arbejdspladser og sektorer (horisontal segregering). Med andre ord, at kvinder og mænd arbejder på forskellige områder, hvor det ene køn antalsmæssigt dominerer - fx på en bestemt arbejdsplads, eller et bestemt ledelseslag.R167

Additional notes and information

En arbejdsdeling kan som sådan både være nødvendig og hensigtsmæssig for personer med forskellige uddannelser og forskellige former for kompetencer. Det uhensigtsmæssige opstår, når arbejdsdelingen opstår på grund af andre forhold som køn, alder og/eller etnicitet, og når kvinder og mænd med samme uddannelse og kompetencer ikke har samme muligheder på arbejdsmarkedet, så er det et problem, der kan anskues fra flere vinkler' (Emerek og Holst red. 2008, side 15). Lige muligheder - frie valg? om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti, by Emerek, R. (red.) & Holt, H. (red.), 2008, SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd.