Description

il-konċentrazzjoni ta’ nisa u rġiel fi gradi differenti, livelli ta’ responsabbiltà jew karigi

Additional notes and information

Tindika nuqqas ta' rappreżentazzjoni jew rappreżentazzjoni żejda ta' ħaddiema nisa u rġiel f'xogħolijiet jew setturi fil-quċċata tal-ordni ibbażata fuq attributi "mixtieqa" (dħul, prestiġju, stabbilita' tax-xogħol etc), indipendement mis-settur tal-attivita'.