Description

У вези са родном равноправношћу, вертикална сегрегација односи се на заступљеност жена и мушкараца у различитим платним разредима, нивоима одговорности и позицијама. Указује на недовољну (или прекомјерну) заступљеност жена и мушкараца у занимањима или секторима на врху на основу рангирања по „пожељним” обиљежјима (доходак, престиж, стабилност посла, итд.), независно од сектора дјелатности.