Description

U vezi sa rodnom ravnopravnošću, vertikalna segregacija odnosi se na zastupljenost žena i muškaraca u različitim platnim razredima, nivoima odgovornosti i pozicijama.

Additional notes and information

Ukazuje na nedovoljnu (ili prekomjernu) zastupljenost žena i muškaraca u zanimanjima ili sektorima na vrhu na osnovu rangiranja po „poželjnim” obilježjima (dohodak, prestiž, stabilnost posla, itd.), nezavisno od sektora djelatnosti.