Description

përqendrim i grave dhe burrave në klasa, nivele të përgjegjësisë ose pozicioneve të ndryshme.

Additional notes and information

Tregon nënpërfaqësimin (ose mbi) të grave dhe burrave punëtorë në profesione ose sektorë në krye të një klasifikimi bazuar në atributet 'e dëshirueshme' (të ardhurat, prestigji, stabiliteti i punës, etj.), pavarësisht nga sektori i veprimtarisë.