Description

koncentrácia žien a mužov na rôznych stupňoch, úrovniach zodpovednosti alebo pozíciách

Additional notes and information

Znamená to nedostatočné (alebo nadmerné) zastúpenie žien a mužov pracujúcich na pracovných pozíciách alebo v odvetviach, ktoré sú na popredných miestach rebríčka, založenom na „žiadúcich“ atribútoch (príjem, prestíž, pracovná stabilita atď.), a to nezávisle od odvetvia činnosti.