Description

У вези са родном равноправношћу, вертикална сегрегација односи се на заступљеност жена и мушкараца у различитим платним разредима, нивоима одговорности и позицијама. Видети такође: хоризонтална сегрегација

Additional notes and information

Указује на недовољну (или прекомерну) заступљеност жена и мушкараца у занимањима или секторима на врху на основу рангирања по „пожељнимˮ обележјима (доходак, престиж, стабилност посла, итд), независно од сектора делатности.