Description

концентрација на жени и мажи на различни степени, нивоа на одговорност или положби

Additional notes and information

Со ова се укажува на подзастапеноста (или презастапеноста) на работничките и работниците во занимањата или во секторите на врвот на редоследот што се заснова на „посакуваните“ својства (приход, престиж, стабилност на работното место итн.) независно од секторот на дејноста.