Description

Концентрацията на жени и мъже на различни позиции или нива на отговорност.

Additional notes and information

Тя е показател за недостатъчното (или прекомерното) представителство на жените или на мъжете работници в йерархията, в различни професии или сектори, въз основа на „желателни“ характеристики (доходи, престиж, стабилност на работата и др.), независимо от сектора на дейността.