Description

umniejszanie, upokarzanie lub podważanie poczucia własnej wartości jednostki

Additional notes and information

np. ciągłe krytykowanie, obrażanie słowne, przezywanie itp.