Description

Емоционално злостављање односи се на омаловажавање, понижавање или поткопавање осећања сопствене вредности/самопоштовања (нпр. стална критика, вербалне увреде, називање погрдним именима итд). Видети такође: психолошко насиље