Description

омаловажување, понижување или разнишување на нечија самодоверба или самовредност

Additional notes and information

на пример, постојано критикување, вербални навреди, погрдно нарекување