Description

znevažování či ponižování určité osoby nebo podrývání jejího vědomí vlastní hodnoty či jejího sebevědomí

Additional notes and information

Například neustálé kritizování, slovní urážky, nadávky atd.