Description

process, stratēģija un daudz centienu, ar kuriem sievietes cenšas atbrīvoties no vīriešu autoritātes un kontroles un tradicionālajām varas struktūrām, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas tiesības sievietēm, likvidēt dzimumdiskrimināciju tiesību aktos, iestādēs un uzvedības modeļos un noteikt juridiskos standartus, kas veicina sieviešu pilnīgu vienlīdzību ar vīriešiem