Description

proces, strategija in prizadevanje žensk z brezštevilnimi dejanji za osvoboditev izpod oblasti in nadzora moških in tradicionalnih struktur moči ter za zagotovitev enakih pravic žensk, odpravo diskriminacije zaradi spola iz zakonodaje, institucij in vedenjskih vzorcev ter za vzpostavitev zakonskih standardov, ki bodo spodbujali njihovo polno enakost z moškimi