Description

Процес, стратегија и безбројни напори којима се жене труде да се ослободе ауторитета и контроле мушкараца и традиционалних структура моћи, као и да обезбиједе једнака права жена, уклоне родну дискриминацију из закона, институција и образаца понашања и да одреде законске стандарде који ће промовисати њихову пуну равноправност са мушкарцима.