Description

Процесът, стратегията и безбройните усилия на жените да се освободят от властта и контрола на мъжете и традиционните структури на власт, както и да осигурят равни права за жените и премахване на дискриминацията по пол в законодателството, в институциите и в поведенческите модели, и да наложат правни стандарти, които да насърчават пълното им равенство с мъжете.