Description

Prosessi, strategia ja ne lukemattomat toimenpiteet, joilla naiset ovat pyrkineet vapauttamaan itsensä miesten ja perinteisten valtarakenteiden vallasta ja hallinnasta sekä turvaamaan yhdenvertaiset oikeudet naisille, poistamaan sukupuolisyrjinnän laeista, laitoksista ja käytösmalleista ja asettamaan oikeudellisia normeja tullakseen tasa-arvoisiksi miesten kanssa.