Description

Proces, strategija i bezbrojni napori kojima se žene trude da se oslobode autoriteta i kontrole muškaraca i tradicionalnih struktura moći, kao i da osiguraju jednaka prava žena, uklone rodnu diskriminaciju iz zakona, institucija i obrazaca ponašanja i da odrede zakonske standarde koji će promovisati njihovu punu ravnopravnost sa muškarcima.