Description

postupy, strategie a nespočetné snahy, jejichž pomocí se ženy snaží vymanit z nadvlády mužů a tradičních mocenských struktur a zajistit si rovná práva, vymýtit genderovou diskriminaci z právních předpisů, institucí a vzorců chování a zavést právní normy prosazující plnou rovnost žen a mužů