Description

Protsess, strateegia ja pingutused, millega naised on püüelnud selle poole, et vabastada ennast meeste võimu ja kontrolli alt ning tagada naistele võrdsed õigused, eemaldada sooline diskrimineerimine seadustest, asutustest ja käitumistavadest ning kehtestada juriidilised standardid, mis aitaks neil saavutada täielikku võrdsust meestega