Description

Динамика начина на који чланице и чланови приступају и контролишу различите ресурсе који се генеришу у домаћинству или који долазе у њих. Неједнаки односи моћи између жена и мушкараца имају тенденцију да жене поставе у неповољан положај.