Description

Dinamika načina na koji članice i članovi pristupaju i kontrolišu različite resurse koji se generišu u domaćinstvu ili koji dolaze u njih.

Additional notes and information

Nejednaki odnosi moći između žena i muškaraca imaju tendenciju da žene postave u nepovoljan položaj.