Description

dinamika se si burimet e ndryshme që krijohen brenda ose që hyjnë në familje janë të qasshme dhe të kontrolluara nga anëtarët e saj

Additional notes and information

Marrëdhëniet e pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave kanë tendencë t'i dëmtojnë gratë.