Description

dynamika dostępu do różnych zasobów generowanych w gospodarstwie domowym lub wpływających do niego oraz kontroli nad nimi przez członków gospodarstwa

Additional notes and information

Nierówny układ sił między kobietami i mężczyznami często działa na niekorzyść kobiet.