Description

Hачина, по който различните ресурси, създадени в домакинството или влизащи в него се оценяват и контролират от неговите членове.

Additional notes and information

В неравнопоставените властови отношения между жените и мъжете, тенденцията е жените да се поставят в по-неблагоприятно положение.