Description

dynamika toho, jaký přístup mají členové domácnosti k různým zdrojům vytvářeným v rámci domácnosti či ke zdrojům, které do domácnosti přicházejí zvenčí, a jakou nad nimi mají kontrolu

Additional notes and information

Nerovné rozdělení moci mezi ženy a muže vede zpravidla ke znevýhodnění žen.