Description

att få eller försöka få en individ att bli finansiellt beroende av en annan person genom att hindra dennes tillgång till, eller kontroll över, resurser och/eller självständig ekonomisk verksamhet (även kallat ekonomiskt våld)