Description

přivedení nebo pokus o přivedení fyzické osoby do stavu finanční závislosti na jiné osobě tím, že jí je bráněno v přístupu ke zdrojům a/nebo v kontrole nad nimi a/nebo v nezávislé výdělečné činnosti