Description

shkaktimi ose përpjekja për të bërë që një individ të bëhet i varur financiarisht nga një person tjetër, duke penguar hyrjen e saj ose të tij, ose kontrollin mbi burimet dhe / ose aktivitetin e pavarur ekonomik