Description

Toisen henkilön saattamista taloudellisesti riippuvaiseksi (tai pyrkimys siihen) toisesta henkilöstä estämällä hänen pääsynsä resursseihin tai niiden hallintaan ja/tai itsenäisen taloudelliseen toiminnan