Description

li jikkawżaw jew jippruvaw jikkawżaw li individwu jsir jiddependi finanzjarjament fuq persuna oħra, billi jiġi ostakolat l-aċċess tiegħu jew tagħha għal, jew jiġu kkontrollati r-riżorsi u/jew l-attività ekonomika