Description

situācija, kad indivīdu padara vai cenšas padarīt finansiāli atkarīgu no citas personas, liedzot viņas vai viņa piekļuvi vai kontroli pār resursiem un/vai neatkarīgu saimniecisku darbību

Additional notes and information

Economic abuse' tiek tulkots gan kā 'ļaunpratīgā izturēšanās', gan kā 'vardarbība' (piem., 'vardarbība pret bērniem')/ Skat. AkadTerm.