Description

Економско злостављање се односи на изазивање или покушај изазивања економске зависности неке особе од неке друге особе, тако што се ограничава њено или његово право на приступ, контролу ресурса као и/или независна економска активност. Видети такође: економско насиље