Description

tarptautinės teisės principas, įpareigojantis valstybes laikytis deramo kruopštumo užkertant kelią ir tiriant žmonių teisių pažeidimus, teikiant apsaugą aukoms, baudžiant nusikaltėlius ir atlyginant žalą aukoms už žmogaus teisių pažeidimus

Additional notes and information

Įpareigojimas apima ne tik prievolę užkirsti kelią valstybės ir jos atstovų piktnaudžiavimui žmogaus teisėmis, bet taip pat užtikrinti, kad šių piktnaudžiavimų (dažniausiai nukreiptų prieš moteris) nedarytų privatus sektorius ir privatūs asmenys. Anksčiau valstybės buvo linkusios pasyviai žiūrėti į privataus sektoriaus daromus moterų teisių pažeidimus. Vadinasi, teisinis pagrindas reikalauti „deramo kruopštumo“ per keturis dešimtmečius įsitvirtino sutartyse, konvencijose ir tarptautinių teismų praktikoje.